Xuất xứ nguồn gốc sản phẩm Cá đù một nắng Cô Ba: Những sáng tinh mơ khi mọi người dân làng Long Hòa vẫn đang chìm trong giấc ngủ, những đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau cập cảng. Cô Ba cùng đồng đội lại gồng gánh từng sọt cá tươi rói lên bờ. Cá đù…